TURHAUTTAVASTA JOHTAMISTYÖSTÄ ITSEOHJAUTUVAAN TEHOTIIMIIN

 

Hyvänä tiimi- ja tulosjohtajana olet jo huomioinut menestymisen saavuttamiseksi kaiken, mitä ajatella saattaa – vai oletko?

 

Olet jo johtanut tiimin ja tuloksen menestyksen tielle, mutta silti kaipaat työyhteisöön ja tekemiseen vielä jotakin, joka vie bisneksesi huipulle – ja pitää sen siellä.

Olet jo hyvä johtaja tai tiimiesimies. Tiedät, että työntekijöiden hyvinvointi on menestymisen edellytys. Huolehdit paitsi työilmapiiristä, myös tiimisi ajankäytön tehokkuudesta ja huippuluokan osaamisesta. Työyhteisössäsi arvostetaan ja palkitaan, annetaan vapautta ja vastuuta. On tekemisen meininkiä, ja tekijät myös hallitsevat oman tonttinsa ja ovat oman alansa kärkeä. Jokainen panostaa yhteiseen hyvään tulosten tavoitteluun. Työn vastapainoksi huolehditaan hyvinvoinnista: vapaa-ajan riittävyydestä, terveydestä ja hyvästä mielestä.

Hienoa! Kuulostaa siltä, että teillä on hallussa kaikki menestymisen edellytykset, ja olettekin jo matkalla menestykseen! Melkein perillä, ja monin mittarein katsottuna jo kynnyksen yli menestyksen eteiseen päässeenä.

Mutta kuinka pitkälle näillä eväillä pötkitään ja kauanko siellä pysytään? Nimittäin vaikka toisaalta menestyksen makuun on jo päästy, niin kaikesta huolimatta tuntuu, että vielä jotakin puuttuu, vai mitä? Se jokin salainen ainesosa, se lite bättre, joka johti aikoinaan leijonatkin ensimmäiseen maailmanmestaruuteen.

Asiantuntevana johtajana tiedät, että pystyisitte vielä hiukan parempaan. Ajoittain näet, että tiimin toiminnassa tökkii silloin tällöin, ja mitä enemmän tarkastelet tulosta, huomaat, että siinäkin olisi varaa parantaa, edes lite bättre.

Tiimijohtajan tuskana kaikkien rutinoituneiden onnistumisten keskellä voikin olla uusien kikkojen keksiminen johtamistyössä. Kun työyhteisössä on jo huomioitu kaikki, mitä ajatella saattaa, niin millä toimilla tai elementeillä voi enää saada asioista pykälän verran parempia? Millä keinoin voi enää uudistaa tekemistä ja edetä pienistä puutoksista kohti entistäkin suurempia muutoksia? Miten hiotaan tehotiimistä timantti ja taotaan hyvistä tuloksista huippuja? Kuinka varmistetaan, että huipulla myös pysytään?

Kaava on onneksi yksinkertainen. Kuten jo tiedät, huipputuloksia tekevät huipputiimit. Huipputiimit muodostuvat ihmisistä, joiden etujoukoissa ratsastaa huippujohtaja – ihminen hänkin.

Niinpä timanttitiimien ja tulosten taian juuressa vaikuttaa ihmisyys. Ihminen on muutakin kuin tehoja ja terveyttä, hyvinvointia ja osaamista, tekemistä ja taitamista: Ihminen on tunteita. Niinpä työyhteisössä ja tulosten tavoittelussakin tarvitaan tiimin ja tulosten johtamisen lisäksi tunnejohtajuutta.

Puhe tunteista tulosten tekemisen valttikorttina on aiemmin saattanut vaikuttaa hömppäilyltä, ja tunnetyö ylipäätään haastavalta. Nykyään kyse on kuitenkin oleellisesta taidosta ihmisten johtamisessa – taidosta, jota on jokaisen johtajan helppo kehittää. Tuntuvat tunteet sitten omalta tai vieraalta, on jokaisen johtajan mahdollista johtaa myös niitä.

Toisten tunteiden johtamiseen ei tarvita terapiaa, taikoja, manipulointia tai edes tunteelliseksi heittäytymistä. Tarvitaan vain oma itse. Jokainen tiimin jäsen vaikuttaa ryhmän dynamiikkaan omalla panoksellaan, ja yhdenkin ihmisen tekemä tunnetyö tekee ihmeitä koko porukan toiminnalle – etenkin johtajan, johtaahan hän tehokkaimmin esimerkillään. Paras johtaja on se, joka tekee itse ensin. Muut seuraavat johtajaa.

Tunnetyö ei siis ole hömppää saati ajantuhlausta, vaan ehdoton edellytys ihmisten johtamisessa. Tunnejohtajuus on paras ja vankin pohja ja perusta tiimijohtajuudelle ja tulosjohtajuudelle.

Tunnetyö on myös helpompaa, kuin voisi kuvitella. Se onnistuu simppelisti kaiken muun sivussa ja sallii jokaisen persoonan säilyvän omana itsenään, ovat omat tunteet sitten vahvoja tai hentoja, pinnalla tai pinnan alla, sivussa tai kaiken keskiössä.

Aiemmin on ehkä kuviteltu, että tunteisiin panostava johtaja menettäisi auktoriteettiaan eikä olisi uskottava tai pätevä. Nykyään kuitenkin jo ymmärretään, että tunnetyötä tekevä tiimi- ja tulosjohtaja, eli tunnejohtaja, on myös työntekijöiden ja asiakkaiden silmissä vahva johtaja. Tunnejohtajaa seurataan – paitsi kohti hyvinvointia, hauskanpitoa ja hyvää mieltä, myös kohti haasteiden selättämistä sekä tehojen ja tulosten parantamista.

Tunnejohtajuus on Se Jokin, joka saa tiimistä irti tarvittavan panoksen kohti lite bättre -tulosta. Tunnejohtajuus tekee huippu-urheilijoista maailmanmestareita ja ammattiesiintyjistä tähtiä – ja sinunkin bisneksestäsi maailmanluokan huippumenestyjän!

Entä miksi sitten tunteiden johtamisessa merkitsee ensisijaisesti johtajan oma tunnetyö ennen tiimin valmentamista? Tähän annan vastata yhden Yhdysvaltain menestyneimmistä, suosituimmista ja arvostetuimmista presidenteistä, Harry S. Trumanin, joka oli perustamassa sekä NATOA että YK:ia, lopettamassa toista maailmansotaa ja rotuerottelua USA:n armeijassa, sekä tukemassa sodan runteleman Euroopan jälleenrakentamista ja kommunismin uhkaamaa demokratiaa.

“Voidakseen johtaa muita

on oltava valmis

menemään edeltä yksin.”

HARRY S. TRUMAN

Siksi kutsun sinut, hyvä tiimi- ja tulosjohtaja, täydentämään osaamistasi vielä kolmannella johtamisen alueella! Nimittäin nyt tunnejohtajuudesta kiinnostuneille on ensimmäistä kertaa tarjolla simppeli ja edullinen tunnejohtajuuteen valmentava nettikurssini, jonka opit ovat aiemmin olleet saatavilla vain henkilökohtaisissa valmennuksissani. Kurssilla jokainen tiimi- ja tulosjohtaja voi omilla ehdoillaan kasvattaa itsestään myös tunnejohtajan ja valjastaa siten tiimitehojen ja huipputulosten taustalle myös jokaisen työntekijän perimmäiset voimavarat: tunteet.

Tervetuloa tutustumaan tunnejohtajuuden salaisuuksiin – hiomaan huipputiimistäsi timantti ja taikomaan huipputuloksia!

Tulet huomaamaan, että hyvällä tunnejohtajalla

on paitsi parempi tiimi, myös paras tulos.

Tunnejohtamisen myötä voit johtajana hyvin

– ja sitä kautta voivat hyvin myös sekä tiimisi että bisneksesi.

 

Terveisin,

Tunnejohtajuusvalmentaja

Sanna-Maria

KIINNOSTUITKO? 

NETTIKURSSI ALKAA 30.3.2020 

EARLY BIRD -HINTA VOIMASSA 3.3.2020 ASTI!

TARKEMMAT TIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

TÄSTÄ LINKISTÄ!

TIETOA TUNTEISTA TYÖPAIKALLA

Lite bättresaavutuksia ja pysyvää menestystä tavoitteleville johtajille suunnatun kurssin pohjalla ovat nämä kolme periaatetta:

 1. Ihmisten toiminnassa ja tekemisessä, valinnoissa ja päätöksenteossa – eli niissä, jotka määräävät bisneksen tuloksen ja joita esimiehen tulee johtaa – hallitsevat ensisijaisesti tunteet.
 2. Johtaja johtaa ennen kaikkea esimerkillään, halusi tai ei.
 3. Niinpä johtajan oma kasvaminen tunnejohtajaksi vaikuttaa työtiimin toimintaa kehittävästi ja lopulta työn tuloksia parantavasti – johtajan oman tunneosaamisen kautta.

Tässä näiden teemojen ympäriltä lisä- ja taustatietolinkkejä aiheesta kiinnostuneille. Infolinkkejä on koottu monipuolisesti eri aloilta ja eri näkökulmista – aivan kuten itse kurssikin on koostettu useita yllättäviäkin osa-alueita ja näkökulmia yhdistäen, jotta niiden tarjoama hyöty olisi mahdollisimman monipuolinen ja kurssikokonaisuus kattava.

Linkeissä on mukana artikkelia ja johtajaopasta sekä pieni otos kotimaisia korkeakoulututkimuksia tuloksineen. Tekstien aiheina ovat tunnetyön, tunneälyn ja tunnekokemusten merkitys työssä, työyhteisössä, tiimissä ja tuloksen tekemisessä.

Osasta teksteistä on nostettu avainpointtia jo tämän tekstin yhteyteen, jolloin ydinasiat selviävät myös sen syvemmin linkkiin tutustumatta.

Itse kurssia koskevat tiedot jatkuvat lisätietolinkkien jälkeen!

TUTKIMUSTIETOA

“Tunteilla arvoa liiketoiminnalle”

“Alati muutoksessa oleva toimintaympäristö edellyttää mielen jouston lisäksi tunnejoustavuutta. Johtajan on osattava mukautua toisten tunteisiin, sekä kyettävä tunnejohtajuuteen ja ohjaamaan muita omalla esimerkillään.”
“Sen sijaan, että tunnetyöskentely olisi voimia vievää, se lisää mielenrauhaa, tilaa ja energiaa sekä avaa inspiroivan polun laajaan potentiaaliimme ihmisinä.”

johtajaksi ei synnytä, vaan kasvetaan. Kasvamisprosessi on elämän mittainen jatkuva prosessi, jossa pelkkä käytännön harjaantuminen johtamistehtävissä ei riitä. Johtajaksi kasvamisen prosessi edellyttää myös lukeneisuutta ja ihmistuntemusta, jotta johtaja osaisi erilaisissa toimintaympäristöissä käyttää kyseisissä toimintaympäristöissä niihin soveltuvaa johtamistyyliä. Ihmistuntemusta ei puolestaan voi kehittää, ellei pysty kriittisesti arvioimaan ja kehittämään itseään.”

“Kun asiakas kokee saavansa – – erinomaista palvelua, asiat hoituvat nopeasti ja kemiat toimivat asiakasvastuullisen henkilön kanssa, hinta ei välttämättä muodostu tärkeimmäksi valintakriteeriksi – -. Tutkimuksen keskeiset tutkimustulokset olivat havaitut tunneälytaidot eri myynnin vaiheissa.”

“Esimiehellä on vaikutusta siihen millaiseksi työyhteisön ilmapiiri muodostuu ja tätä kautta vaikutus myös työntekijöiden motivaatioon ja työtehoon.”

“Esimies-alaissuhde on tutkimukseni mukaan merkittävin myyjien tunteiden kokemisen kannalta, sillä myyjät oikeuttavat esimiesten vallan omiin tunteisiin muista vuorovaikutussuhteista poiketen.”

”Työyhteisö nähtiin paikkana, jossa kaikenlaisten tunteiden ilmaisu pitäisi olla sallittua. Toisaalta sielläkin liiallinen tunteiden näyttäminen saatettiin kokea ei-toivottuna. Tunteiden ilmaisemisen todettiin vaikuttavan ammatillisuuden vähenemiseen, jos ilmaisu oli liian voimakasta. Tunteiden olemassaolo nähtiin kuitenkin välttämättömänä työlle ja kohtuullisen tunneilmaisun olevan inhimillistä ja toivottua.”

MUITA TUTKIMUKSIA TUNNETYÖN, TYÖNTEON, TYÖYHTEISÖN JA TYÖN TULOSTEN VÄLISISTÄ YHTEYKSISTÄ

KIINNOSTUITKO?

NETTIKURSSI ALKAA 30.3.2020

EARLY BIRD -HINTA 3.3.2020 ASTI!

TARKEMMAT TIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

TÄSTÄ LINKISTÄ!

 

TYÖPAIKALLAKO TUNTEELLISTA?

Halusimme tai emme, tunteet pyörittävät meitä ja kaikkia kohtaamiamme ihmisiä – myös työpaikalla. Tunteellisuus on väistämätön osa jokaista ihmistä ja kaikkea kanssakäymistä, silloinkin, kuin muulta vaikuttaa. Vaikka kuinka sivuuttaisi, talloisi tai tottelisikin tunteita, ne ovat, pysyvät ja vaikuttavat. Myös töissä. Varsinkin töissä.

Tunteet ovat hyvä renki, mutta huono isäntä. Varsin petollinen isäntä on tunne, joka jää tuntematta, tunnistamatta tai tunnustamatta. Tunne voi tuulen tuiverruksessa vaikka kääntyä toisten tunteiden mukaan tai turtua täysin, määräten kummassakin tapauksessa sinun ja koko yhteisösi tekemistä tappioihin asti.

Kaikkein petollisin tunne voi olla se, joka hallitsee sinua – onhan jokaisen esimiehen tärkein voimavara oma itse. Todellinen tunnejohtaja hallitsee tunteita, sen sijaan, että tunteet hallitsisivat häntä. Ja tunteethan hallitsevat, silloinkin ja etenkin silloin, kun ne on työnnetty sivuun.

Niin johtaja kuin tiimikin ovat täysissä voimissaan vain, jos saavat olla paitsi tukahduttamatta tunteita, myös tukehtumatta tunteiden alle. Kaikille työyhteisöissä päivänsä, yönsä, vaihtelevat vuoronsa tai koko elämänsä viettäville ovat taatusti tuttuja tilanteet, joissa tunteet hallitsevat – joko omat tai toisten – ovat ne sitten tukahdutettuja tai tukehduttavia.

Toisia tunteet hallitsevat liikaa, toisia liian vähän. Toisaalla tunteet purkautuvat ylitsevuotavasti, toisaalla niitä lakaistaan maton alle. Toisinaan tunteisiin vaikutetaan ja niitä hyödynnetään negatiivisesti, toisinaan positiivisesti.

Ja kaikki tämä vaikuttaa työntekijöihin, asiakkaisiin ja tulokseen.

Haluatko oman tekemisesi ja tiimisi tulosten tueksi tunteiden positiivisen vaikutuksen – vai kielteisen?

Mikäli haluat hyödyntää tunteiden positiivisen vaikutuksen, on sinunkin vastuuhenkilönä suunnattava katseesi tunteiden ytimeen.

Kaiken takana, edessä ja ympärillä ovat tunteet – myös ja ennen kaikkea silloin, kun tavoitellaan pysyviä parannuksia johonkin, joka on jo valmiiksi ok.

Parempi tiimi ja työhyvinvointi edellyttävät hyvää tunnejohtamista. Paras tulos edellyttää tehojen ja tunnollisuuden lisäksi tunteisiin tarttumista ja tunteiden tuottamista.

 

”Alussa ajatukseni Sanna-Marian valmennuksesta oli, että hyötyä on varmasti hyvinvointimielessä, mutta tuskin sentään tuloksessa. Myös ajatus siitä, että omaan valmentautumiseeni panostaminen voisi vaikuttaa toisten tekemiseen, tuntui kaukaa haetulta. Nyt valmennukseen on hiukan etäisyyttä ja alkaa jo näkyä, että keskityttyäni omaan tunnekasvuuni, ovat huomaamatta kasvaneet myös yrityksen tehot ja tulokset. Haasteet työntekijöiden sitoutumisen ja sairasteluiden kanssa ovat selvästi pienempiä. Tuntuu siltä, että kaikki haluavat tulla töihin ja tehdä parhaansa. Odotan innolla mihin asti tämänsuuntainen kehitys oikein vielä kehittyykään!”

Tunnejohtamisvalmennukseen osallistunut

 

KIINNOSTUITKO? 

NETTIKURSSI ALKAA 30.3.2020

EARLY BIRD -HINTA 3.3.2020 ASTI!

TARKEMMAT TIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

TÄSTÄ LINKISTÄ!

 

MITEN TUNNEVALMENTAUTUMINEN TÄLLÄ ETÄKURSSILLA HYÖDYTTÄÄ SINUA TYÖSSÄ JA TYÖPAIKALLA – JA MINKÄLAISELLA PANOKSELLA?

 

 1. LISÄÄ HYVINVOINTIA
 2. PAREMPAA TULOSTA
 3. VAHVAA JOHTAJUUTTA
 4. JATKUVAA KEHITYSTÄ
 5. TYÖKALUJA TYÖPAIKAN ARKEEN
 6. SIMPPELISTI

 

Kurssilla voi edetä omaan tahtiin, sen mukaan, kuin itsestä tuntuu. Tällä kurssilla tunteet ovat kuormittamatta kiireisen vastuunkantajan työpäiviä – tunteiden työstäminen kun tapahtuu simppelisti siinä sivussa.

Tunteet eivät kuitenkaan ole sivuutettavia seikkoja: kurssi laittaa tunteet ja niiden tutkijan oikeasti töihin sekä oman itsensä että työyhteisönsä hyvinvoinnin nimissä, unohtamatta kaiken työn tarkoitusta: tulosta.

Tulos on taattu, kun työskentelet kurssimateriaalin parissa tunnollisesti. Tunnetyö on kuitenkin riskitöntä ja siitä puuttuvat paineistavat deadlinet – tunnetyössä tiimijohtajalla on siis vain voitettavaa.

Kurssin kuluessa löydät itse oivaltaen, itseäsi johtaen, vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Mikä on sopivan tunteellista, kun ollaan työssä, ja miten sopivaa tunteellisuutta edesautetaan?

 

Miten tunteet valjastetaan työpaikan, työtiimin ja työn tuloksen rengiksi, pois isännän paikalta?

 

Miten tiiminjohtaja yksinään voi olla koko tiiminsä tueksi, vaikka olisikin ainoa tunteiden työstäjänä?

 

Kuinka parantaa työntekijän hyvinvointia ja työn laatua, vaikka työ kävisikin tunteisiin?

 

Miten tunnetyö auttaa vastuun kantamisessa ja tuloksen tekemisessä?

 

Miten kaiken tunnemyrskyn keskeltä löytyy se kultaakin kalliimpi bisnesvaisto, intuitio – se todellinen aarre niihin haastaviin tilanteisiin, joissa on tehtävä vaikea päätös tai virheetön valinta pelkältä ”musta tuntuu” -pohjalta?

 

Kuinka huomioida omat, kollegoiden, työntekijöiden tai asiakkaiden tunteet ja mitä hyötyä siitä on?

 

Millä keinoin saadaan tunteet hillittyä ja hallittua silloin, kun työhön keskittyminen sitä edellyttää?

  

Vastausten oivaltamisen ohessa opit käytännön keinoja, joita hyödyntämällä kasvat entistäkin ylivoimaisemmaksi tiimi- ja tulosjohtajaksi, tunnejohtamisen kautta. Ja kun sinä vahvistut, vahvistuvat myös tiimisi ja sen tulokset.

Lisäksi tunnejohtajuuden etäkurssi antaa sinulle runsaasti käytännön työkaluja esimerkiksi esiintymistehtäviin, kehityskeskusteluihin, asiakaskohtaamisiin, myyntitapaamisiin, ongelmanratkaisuihin, ristiriitojen selvittelemiseen, työpaikan energiasyöppöjen tasapainottamiseen, tiimihengen luomiseen, omasta jaksamisesta huolehtimiseen, haasteiden ehkäisemiseen ja niin edelleen.

Kurssilla kasvat tiiminjohtajasta ja tulosjohtajasta tunnejohtajaksi ja teet tiimistäsi maailmanmestariluokan menestyjän. Kaikki tämä tapahtuu yhtä aikaa yksinkertaisesti mutta mullistavasti – itsenäisesti ja omaehtoisesti.

Ja kaikkea tätä oppimaasi voit hyödyntää pitkin tulevaisuutta. Hyödyt jatkavat kasvamistaan vielä kurssin päätyttyä.

KIINNOSTUITKO? 

NETTIKURSSI ALKAA 30.3.2020

EARLY BIRD -HINTA 3.3.2020 ASTI!

TARKEMMAT TIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

TÄSTÄ LINKISTÄ!

 

MITEN TUNNEVALMENTAUTUMINEN TÄLLÄ ETÄKURSSILLA HYÖDYTTÄÄ SINUN TYÖTIIMIÄSI JA TIIMISI TULOKSIA?

 1. LISÄÄ HYVINVOINTIA
 2. INHIMILLINEN TYÖYHTEISÖ
 3. VAHVEMPAA SITOUTUMISTA
 4. LISÄÄ TEHOJA
 5. LISÄÄ MYYNTIÄ
 6. HUIPPUTIIMI
 7. HUIPPUTULOS
 8. PYSYVÄÄ MENESTYSTÄ
 9. ETULYÖNTIASEMA

 

Vastuullisessa asemassa olevana olet jo ennestään hyvin tietoinen siitä, että hyvinvoiva työntekijä on yrityksen ja sen tuloksen merkittävä voimavara. Tunteet ovat keskeinen osa jokaista ihmistä – sinua, tiimiäsi, asiakkaitasi, kilpailijoitasi, yhteistyökumppaneitasi… Niinpä ne ovat myös merkityksellinen osa jokaisen hyvinvointia ja työpanosta.

Kun sinä vastuuhenkilönä olet kosketuksissa omiin tunteisiisi, tavoitat paremmin myös muiden tunnemaailman. Kun osaat vedota toisen tunteisiin, tukea niissä, luoda toisille hyvää ja vahvempaa oloa sekä heikentää vaikeita fiiliksiä, olet se, jota seurataan – siis todellinen johtaja. Saat siis tiimisi mukaan tavoittelemaan visioitasi periksiantamattomasti.

Tiimi on johtajansa näköinen. Tiimi toimii tiedostamatta ensisijaisesti saamansa esimerkin mukaisesti. Niinpä sinun tekemäsi tunnetyö heijastuu väistämättä myös tiimisi tekemiseen ja tunnemaailmaan.

On kyse sitten ostamisesta tai parhaansa panostamisesta, tekevät ihmiset päätöksensä enemmän tai vähemmän tunteella – silloinkin, kun he eivät koe tuntevansa mitään tai perustelevat valintaansa järkisyillä. Sinun ja edustamasi yrityksen eduksi tehty ostopäätös on yhtä kuin rahaa yrityksesi kassaan. Sitä on myös työntekijäsi sitoutunut ja omaehtoinen valinta panostaa kaikkensa yrityksen hyvän eteen.

Tulevaisuuden vauhdissa pysyvänä johtajana haluat, että tiimisikin pysyy tulevaisuuden vahvuuksien osaajana. Kun sinun tiimisi on tehokkuuspohjan ja perusosaamisten lisäksi tunnejohdettu, on tiimisi myös harppauksen verran muita edellä. Tämä kurssi vie sinua sitä kohti – ja sinun kauttasi myös tiimiäsi ja tiimin tuloksia.

”Tunnen nyt valmennuksen jälkeen olevani tasapainoisempi ja tyynempi kuin ennen. Töissä tulee välillä tilanteita, joissa muistutan itse itseäni Sanna-Marian kanssa läpikäymistäni ajatustreeneistä. Harjoitusten kertaamisen avulla pääsen aiempaa helpommin irti vaikkapa ärsyyntymisestä ja hetkessä takaisin normaaliin sopusointuiseen olotilaani. Ristiriitatilanteet tasaantuvat nopeammin ja on vaivattomampaa astua eteenpäin ja saada aikaiseksi.”

Tunnejohtamisvalmennukseen osallistunut

 

KIINNOSTUITKO? 

NETTIKURSSI ALKAA 30.3.2020

EARLY BIRD -HINTA 3.3.2020 ASTI!

TARKEMMAT TIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

TÄSTÄ LINKISTÄ!

 

KENELLE TÄMÄ KURSSI SOPII?

Tämä kurssi on tunnetyökalu tiimijohtajille ja tulosvastuullisille. Sellaisille, jotka haluavat:

 1. valjastaa tunnevoimavarat bisneksen tulosrakentamisen rengiksi,
 2. saada työntekijöidensä, yhteistyökumppaneidensa ja asiakkaidensa olon hyväksi sekä
 3. olla samalla itsekin hyvällä ja vahvalla fiiliksellä.

KURSSI ON SINULLE, JOKA…

 • johdat tiimiä tai vastaat tuloksista
 • kaipaat lisää tuloksia tai tehoja
 • olet menestyksennälkäinen
 • olet valmis laittamaan itsesi likoon
 • olet valmis katsomaan peiliin
 • olet valmis johtamaan esimerkilläsi
 • olet valmis oppimaan uutta
 • välität tiimisi yhteisestä edusta
 • välität tiimisi jäsenten hyvinvoinnista
 • välität omasta hyvinvoinnistasi
 • suhtaudut avoimin mielin uusiin näkökulmiin
 • kaipaat uusia keinoja esimiestyöhön
 • haluat olla inhimillinen johtaja, yhteistyökumppani tai myyjä
 • haluat olla tehokas johtaja, yhteistyökumppani tai myyjä
 • haluat kehittyä
 • haluat tiimisi töidentekemiseen selkeyttä
 • haluat työyhteisöösi toimivia ihmissuhteita
 • haluat työyhteisöösi positiivista ilmapiiriä
 • haluat sitouttaa työntekijöitäsi
 • haluat ymmärtää ihmisiä työssä
 • haluat hyvää itsellesi ja toisille
 • haluat panostaa työhösi ja tiimiisi sekä niiden tuloksiin
 • haluat olla todellinen johtaja, jota seurataan vapaaehtoisesti
 • tavoittelet tiimillesi pysyvää menestystä ja edelläkävijyyttä

 

 

KURSSI EI OLE HEILLE, JOTKA…

 • etsivät ratkaisuiden sijaan ongelmia
 • etsivät syntipukkeja
 • osoittavat sormella muita
 • eivät kaipaa muutosta
 • pitävät hyvinvointiasioita merkityksettöminä työmaailmassa
 • pitävät tunneasioita turhina
 • ajattelevat osaavansa ja tietävänsä jo kaiken
 • eivät ole kiinnostuneita tunnevoimavaroista
 • eivät ole kiinnostuneita ylipäätään ihmisen syvimmistä voimavaroista tai niiden hyödyntämisestä
 • haluavat velloa tunnemyrskyissä
 • haluavat pitää kiinni draamasta selkeän aikaansaamisen kustannuksella
 • haluavat lakaista tunteet maton alle
 • haluavat paeta tunneasioita
 • eivät välitä tunteista
 • eivät ole joukkuepelaajia
 • eivät kaipaa toimivampaa tiimiä
 • eivät kaipaa parempia tuloksia
 • eivät tarvitse tiimiltään tehokkaampaa työpanosta
 • eivät ole kiinnostuneita johtamisessa onnistumisesta
 • eivät kaipaa pysyvää menestystä
 • kaipaavat oikoteitä onneen

 

”Isojen mullistusten ja uupumisen mainingeissa ajatukset olivat täynnä syyllisyyttä, pettymystä, katkeruutta ja epätoivoa. Päätin lähteä kokeilemaan Sanna-Marian valmennusta päästäkseni negatiivisista ajatusmalleista eroon ja löytääkseni puhtia tekemiseen. Sanna-Marian kanssa pohdittiin asioita aivan uusista näkökulmista. Valmennus oli herättävä ja avartava kokemus ja koen kyllä saaneeni sen avun, mitä etsinkin. Prosessi pään sisällä jatkuu ja saamiani käytännön ”kikkakuutosia” treenaan säännöllisesti. Lämpimät suositukset valmennukselle!”

Tunnejohtamisvalmennukseen osallistunut

KIINNOSTUITKO?

NETTIKURSSI ALKAA 30.3.2020

EARLY BIRD -HINTA 3.3.2020 ASTI!

TARKEMMAT TIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

TÄSTÄ LINKISTÄ!

  

KURSSIN SISÄLTÖ

 • Jokainen kurssiviikko alkaa sillä, että kurssialustalla julkaistaan kahden valmennusmoduulin materiaalit. Saat tästä ilmoituksen sähköpostiisi.
 • Voit tutustua ja työstää niin materiaaleja, tehtäviä kuin tunteitakin aivan omaan tahtiisi.
 • Joka viikko materiaali tarjoaa paitsi teoreettista tietoa, herätteleviä ajatuksia ja uusia näköaloja, myös oman työyhteisösi tilanteen analysoimisessa tukevaa pohdittavaa sekä käytännön esimerkkejä.
 • Jokaisen viikon materiaali sisältää myös käytännön harjoituksia tunnejohtamiseen. Osa harjoituksista on tunnetreenejä sinulle itsellesi, osa työsi ohessa tapahtuvaa työstämistä.

 

MODUULIT

 

I Tunnetietoa tunnejohtajuuden pohjalle

 • Tarkoitus – Mistä tunteissa on kysymys? Mikä on tunteiden tarkoitus? Miksi, miten ja mihin ne vaikuttavat työpaikalla?
 • Tärkeys – Miksi ja miten tunneasiat kuuluvat myös työpaikalle? Miksi kyky hallita omia tunteitaan on johtajan tärkein ominaisuus?

 

II Tunnejohtajan näkökulmia tunteisiin

 • Totuus – Minkälainen todellisuus rakentuu tunteista? Entä tunteita hallitsemalla? Mitä todella tarkoittaa, kun kuunnellaan omaa sisintä ja toisten tarpeita?
 • Tutustu – Tutustu omiin tunteisiisi – vain siten voit ymmärtää myös toisten tunteita.

 

III Miltä tunnejohtajasta tuntuu? Entä toisista?

 • Tunnista – Tunteiden tunnistaminen on tärkeä askel kohti niiden kohtaamista ja käsittelemistä. Tunteiden takana olevien tarpeiden tunnistaminen on avain ennätystuloksiin.
 • Tunnusta – Myönnä pois: tältä sinusta nyt tuntuu. Hyväksy se, että tunteet saattavat johtaa sinuakin harhaan. Hyväksy myös toisten tunteet. Sisäistä tunteiden vaikutukset.

 

IV Tunnejohtajan matka tunteisiin

 • Tutki – Tee tutkimusmatka tunteisiin, sekä omiisi että toisten. Mistä tarpeista ne sinulle viestivät? Miltä toisesta tuntuu?
 • Tarkkaile – Omien tunteiden hallitsemisessa ja myös toisten tunteisiin vaikuttamisessa oleellista on niiden tarkkaileminen. Milloin mikäkin tunne herää? Miten se vaikuttaa toimintaan, tilanteeseen, työhön ja tuloksiin?

 

V Tunnejohtaja tunteiden pinnalla – ja pinnan alla

 • Totea – Anna tunteille ääni ja pue ne sanoiksi.
 • Tarpeet – Minkä tarpeen täyttymisessä tai täyttymättä jäämisessä on tunteessa kyse? Miten tarpeiden täyttäminen vaikuttaa tunteisiin? Mitä tarpeita kannattaa täyttää ja mitä ei – ja miten?

 

VI Tunnejohtaja tunteiden taitajana

 • Tunne – Tunteet on tehty tunnettaviksi, joten anna tunteen tuntua: tunne tunne!
 • Työstä – Tunnetyö ja tunne työ. Tunteiden käsittelemisen konkretiaa.

 

VII Tunteiden hallinnan alta tunteiden hallitsijaksi

 • Tiedosta – Kaiken, siis myös työyhteisösi tiimihengen ja tuloksen luomisen, A ja O on sinun tietoisuutesi sinun omista tunteistasi.
 • Toimi – Ensin otetaan tunteet haltuun edeltävillä askeleilla ja vasta sitten tehdään päätöksiä ja valitaan toimintatapoja.

 

VIII Tunnejohtaja tunteita johtamassa

 • Tuota – Tuota tunteita itsellesi ja ympärillesi: vahvista hyvää tekeviä tunteita, himmennä haitallisia.
 • Toista – Tunteiden tunteminen ja työstäminen on jatkuva, toistuva ja uusiutuva prosessi. Työyhteisö seuraa tunnejohtajaa.

 

+ Lisävalmennusmahdollisuuksia halukkaille

 • Tukea – Miten saat tarvittaessa räätälöityä valmennusta juuri sinun tunteelliselle työpaikallesi?

 

”En aiemmin antanut palautetta, mutta nyt täytyy kyllä viestittää. Vielä valmennuksen päätyttyä en nähnyt konkreettista hyötyä muussa, kuin omassa olossani ja asenteessani. Mutta jonkin ajan päästä aloin tajuta vaikutuksen. Nyt, kun teimme vuosittaisen kyselymme työntekijöiden keskuudessa, näen palautteissa selvän muutoksen: nykyään ihmiset viihtyvät töissä yrityksessämme! Jopa ne, jotka aiemmin antoivat äänekkäintä kritiikkiä, tuntuvat olevan nyt ihan ok ja iloisina töissä. En tiedä mikä taika näissä valmennuksen sisältämissä yksinkertaisissa perusasioissa oikein on, mutta uskon, että ei tämä muutos varmastikaan ihan sattumaa ole. Ajatella, etten koskaan aiemmin ajatellutkaan voivani vaikuttaa työasioihin tunnetyöllä!”

Tunnejohtamisvalmennukseen osallistunut

  

KIINNOSTUITKO? 

NETTIKURSSI ALKAA 30.3.2020

EARLY BIRD -HINTA 3.3.2020 ASTI!

TARKEMMAT TIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

TÄSTÄ LINKISTÄ!

 

MIKÄ ON TÄMÄN NETTIKURSSIN ARVO?

Tuijotan välillä itsekin hämmästellen tälle etäkurssille laittamaani hintalappua. Voiko todella olla, että jaan tätä erikoisosaamistani näin halvalla?

Totta se on. Teen sen siksi, että mielestäni jokainen raskaan työn raataja ja tulevaisuutta työllään rakentava ansaitsee avaimet samoihin salaisuuksiin, jotka itse ole löytänyt. Ja toivon sydämestäni, ettei muiden tarvitse käydä niiden avainten löytämiseksi yhtä kovaa koulua, kuin minä olen käynyt. Tai häiritä tunnekoulua käydessään niin monen muun työn tulosten toteutumista, kuin minä olen häirinnyt.

Haluan helpottaa toisten työelämää niillä työkaluilla, joiden toivoisin olleen käytössäni jo vuosikausia sitten.

Minä olen näiden asioiden oppimiseksi käynyt kovan kantapääkoulun, myllertänyt myös tiimieni työelämää kohtuuttomasti. Mutta koska minä olen sen jo käynyt läpi, ei sinun enää tarvitse.

Lisäksi olen nähnyt lukuisia eri aloja työurani aikana joko itse osana alaa tai sitten yhteistyökumppanuuksieni ja asiakkuuksieni kautta. Niistä ammennettu kokemus ja näkemys edellyttäisi sinultakin tutustumista yhteen jos toiseen työhön, yritykseen, bisnekseen ja alaan. Mutta koska minä olen sen jo tehnyt, ei sinun enää tarvitse.

Olen myös näiden asioiden pariin kouluttautuessani maksanut opeista pitkän pennin. Osaamiseni on maksanut viisinumeroisen summan, enkä edes halua miettiä, että kuinka isolla numerolla tuo summa alkaa. Mutta koska minä olen ne oppirahat jo maksanut, ei sinun enää tarvitse.

Sinä pääset vähällä. Mikäli valmentaisin sinua henkilökohtaisesti näihin samoihin asioihin, veisi se aikaa noin kuusitoista tuntia. Jokaisen tunnin hinta olisi suurin piirtein sama, kuin tämän koko kurssin hinta. Saat siis yhden tunnin hinnalla kuudentoista tunnin edestä valmennusta. Sinun hintasi on vain pienen pieni murto-osa saman valmennuksen henkilökohtaisesta versiosta – puhumattakaan siitä, mitä sama oppi on minulle maksanut.

Uskallanpa väittää, että tämä on myös edullisin bisnesjohtajakoulutus, mihin olet kuunaan osallistunut, vai mitä?

Saat muutenkin paljon. 8 osiota, 16 moduulia. 16 tunneharjoitusta työstettäväksi työssä tai itseksesi. 16 käytännön esimerkkiä työpaikan tunnemaailmasta. Jokaisessa 16 moduulissa runsaasti ajatustenherättelyä, uusia näkökulmia ja pohdittavaa oppaaksi oman oivalluksesi ja tunnetyön tekemisesi tielle.

Kaikki tämä on sovellettavissa omalle työpaikallesi, alalla kuin alalla.

Ja kaikki materiaali jää sinun käyttöösi – toisin kuin huomattavasti kalliimmassa henkilökohtaisessa valmennuksessa.

Harjoitukset ovat myös hyödyllisiä sinulle vielä pitkään kurssin päätyttyäkin – ne tarjoavat sinulle tarvittaessa muistutuksia ja halutessasi mahdollisuuksia aina uusiin työyhteisön tilanteisiin ja tunnejohtamisen vaateisiin. Kurssilla omaan mieleesi istuttamasi uuden näkökulman siemen jatkaa kasvuaan loputtomasti. Tältä kehittymisen tieltä ei ole paluuta vanhaan, vaan tunnejohtajaksi kasvaminen jatkuu kurssin päätyttyäkin loputtomasti.

Sitä paitsi: tunnetyön ja tunnejohtajuuden hallitseminen heijastaa ekstrahyötyä myös muuhun elämääsi, kuten tulet huomaamaan.

Tälle kurssille osallistuneille tulee olemaan myös jatkovalmentautumismahdollisuuksia tarjolla erikoishintaan – siis rahanarvoisia etuja tulevaisuudessa!

Totta on myös, ettei tämän kurssin arvoa mitata rahassa ensinkään.

Minkälaisen hintalapun sinä laittaisit tunteiden hallinnasta vapautumiselle? Sille, että osaat vaikuttaa paitsi omaan, myös tiimisi ja työpaikkasi tunnemaailmaan? Sille, että sinua johtajana seurataan vapaasta valinnasta ja mielellään?

Mikä olisi hyvä hinta omasta hyvinvoinnistasi ja tiimisi jäsenten hyvinvoinnista? Tai asiakkaiden hyvästä mielestä ja loistavasta työyhteisön ilmapiiristä?

Mitä olisit valmis maksamaan sitoutuneista, kaiken parhaansa panostavista työntekijöistä? Entä kasvavasta myynnistä ja nousevasta tuloskäyrästä? Onnistumisista ja menestyksestä?

 

Minkä arvoisia sinulle ovat huipputiimi ja huipputulos?

 

Mikä on pysyvän menestyksen arvo?

 

”Saimme asiakkaalta palautetta, joka kuvastaa mielestäni aika hyvin valmentautumisemme tuloksia: ”Teidän kanssa on niin kivaa olla tekemisissä, etten aina huomaa edes miettiä, mitä olen ostamassa. Mutta sen tiedän, että kaupan päälle tulee aina hyvää mieltä. Palaverin jälkeen on kuin olisi ollut minilomalla. Miten sen sitten teettekään, niin jatkakaa samaan malliin! Seuraavaa tapaamista odotellessa.”

Kiitos tästä kuuluu sinulta saamallemme valmennukselle.”

Tunnejohtamisvalmennukseen osallistunut

 

KIINNOSTUITKO? 

NETTIKURSSI ALKAA 30.3.2020

EARLY BIRD -HINTA 3.3.2020 ASTI!

TARKEMMAT TIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

TÄSTÄ LINKISTÄ!

 

VALMENTAJASI TAUSTAA SEKÄ AJATUKSIA TUNNETYÖSTÄ JA TUNTEISTA TYÖSSÄ

Kokemusta todellakin on, enemmänkin kuin nimimerkiksi. Tässä vain ylimalkaisesti mainiten asioita, maailmoja ja ihmisiä, joista olen ammentanut sinun eduksesi tähän kurssiin, kuten ylipäätään kaikkeen valmentamiseeni.

Olen ollut työelämässä enemmän tai vähemmän kolmenkymmenen vuoden ajan. Työn tekeminen on ollut osa arkeani peruskouluikäisestä asti. Olen suorastaan omistanut elämäni työnteolle ja eri työyhteisöille elämän matkan varrella.

Olen työurani aikana nähnyt kaupallista alaa, taiteellista alaa, viihdealaa, media-alaa, hyvinvointialaa, mainosalaa, akateemista alaa, koulutusalaa, hoiva-alaa, valmennusalaa, IT-alaa, suoramyyntialaa, PR-alaa, rahoitusalaa… Ammattiesiintyjiä, -muusikoita, -urheilijoita, -näyttelijöitä. Maailmantähtiä ja arjen tavallisia toimijoita. Pienyrittäjyyttä ja suurteollisuutta. Mestareita ja huijareita. Bisneksentekoa maailman malliin – sitä, miten työtä ja tulosta tehdään Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Iso-Britanniassa…

Olen nähnyt hyviä johtajia ja huonoja johtajia, hyviä alaisia ja huonoja alaisia. Olen ollut hyvä esimies ja huono esimies, hyvä alainen ja huono alainen, hyvä yhteistyökumppani ja huono yhteistyökumppani. Olen ollut tuloksentekijänä vastuullinen ja vastuuton.

Olen kokenut asioiden hallintaa ja hallitsemattomuutta, organisointikykyä ja -kyvyttömyyttä, infonkulun aatelia ja amatööriyttä – näitäkin kaikkia sekä itseni että myös muiden toimesta.

Olen matkustanut työni puolesta maailman laidalle, Suomen ympäri useasti vuodessa ja tönöttänyt päivästä toiseen itsekseni mummonmökissäni länsirannikolla. Olen ollut yhtä lailla itseäni noviisimpien kuin itseäni viisaampien ja osaavampien joukoissa.

Lisäksi olen ollut tunteiden tuivertama, tunteiden vietävissä, draamailun ja impulsiivisuuden kuningatar. Olen myös kovettanut ja kylmettänyt itseäni. Olen vetänyt rajoja ja ollut täysin rajaton. Olen itkenyt palavereissa, nauranut väärille asioille ja raivonnut niin oikeissa kuin väärissäkin paikoissa. Olen lepsuillut ja miellyttänyt. Olen ollut turhantärkeä ja täysin mitätön. Olen valvonut öitä stressaten ja ollut välinpitämätön. Olen taistellut ja luovuttanut.

Olen painanut töitä 24/7, 365 vuorokautta vuodessa. Olen ollut työn ja tekemisen uuvuttama sairastumiseen ja täystoimettomuuteen asti. Olen omistautunut työlle täysin ja joskus myös heittänyt kaiken lekkeriksi.

Olen voinut hyvin ja olen voinut hyvin huonosti. Olen keittiöterapoinut omia ja toisten tunteita – välillä paremmiksi ja välillä huonommiksi. Olen lietsonut yhtä lailla hyvää kuin huonoa oloa, niin itselleni kuin muille.

Olen siis onnistunut ja epäonnistunut. Olen tehnyt hyvin ja olen tehnyt huonosti. Näitä kaikkia isosti ja monesti.

Ja lopulta: olen aukaissut silmäni ja katsonut peiliin. Sieltä löysin avaimet tunteisiin – paitsi omiini, myös toisten, olemmehan me ihmiset pohjimmiltamme samasta puusta veistettyjä. Ja tunnetyön myötä löysin avaimet työhyvinvointiin, työtyytyväisyyteen, työtehoihin ja tuloksiin niin henkilökohtaisella kuin tiimitasollakin.

Tosin haluan huomauttaa, että tämä etsintä, aivan kuin tunnetyökin, on jatkuva prosessi, joka ei pääty koskaan.

Mutta haluan myös huomauttaa, että tunnetyö on parempi aloittaa jossakin kohtaa, kuin jättää kokonaan sikseen. Vaikka työtä riittää, alkavat ensimmäiset hyödyt näkyä nopeasti. Ja tunnetyön tekeminen vähentää kaiken muun työn työläyttä.

Tuplayrittäjänä, yli kymmenen vuoden yrittäjyyden myötä, olen nähnyt selvästi, miten valtava vaikutus on ollut omalla tunnetyöskentelylläni. Vaikutusta on ollut paitsi omaan hyvinvointiini ja yritysteni hyvinvointiin, myös työskentelytiimeihini ja yhdessä tekemiimme tuloksiin.

Lukuisista koulutuksista saamani opit – niin elämäntaidonvalmennuksen, henkisen valmennuksen, mentaalivalmennuksen kuin rentoutusvalmennuksenkin saroilta – ovat myös johdattaneet minut huomaamaan, että joskus paras apu pulmiin ja haasteisiin löytyy jostakin aivan toisaalta, kuin kuvittelisi.

Esimerkiksi työmaailman haasteita voi todellakin selättää tunnetyöskentelyllä. Urheiluvalmennuksen opit auttavat ihmissuhteissa – ja ihmissuhdevalmennuksen opit huippu-urheilun tavoitteiden tai muun menestyksen saavuttamisessa. Tiedotuksella vaikuttamisen salat ovat yhtä kuin bisnesverkostoitumisen tai myynnin lainalaisuudet – tai vaikkapa tämä valmentaminen.

Tällainen uusien ja yllättävien näkökulmien yhdisteleminen on intohimoni, ja tälle pohjalle rakentuu myös tämä kurssi.

Toivoisin, että olisin itse saanut käytäväkseni tämän kurssin edes kymmenen tai viisitoista vuotta sitten. Tuntuu kuitenkin hyvältä, että nyt olen itse edennyt niin pitkälle, että voin tarjota tämän opin muille, ja vieläpä näin kompaktisti. Saman haltuunsaamisen tunteen haluan jakaa myös muille työhyvinvoinnin, työtehojen ja työn tulosten metsästäjille — niille, jotka ovat valmiita ottamaan vielä yhden lisäaskeleen.

Tervetuloa kasvamaan kanssani tunnejohtajuuteen!

 

KIINNOSTUITKO?

NETTIKURSSI ALKAA 30.3.2020 

EARLY BIRD -HINTA 3.3.2020 ASTI!

TARKEMMAT TIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

TÄSTÄ LINKISTÄ!

 

KUKA SANNA-MARIA?

Olen henkinen valmentaja. Käytännössä se tarkoittaa mielenhallinnan valmentajaa, henkisen hyvinvoinnin valmentajaa ja mentaalivalmentajaa, joka panostaa valmennettavansa henkisten ja psyykkisten voimavarojen kehittämiseen sekä ajatusmallien, näkökulmien ja tiedostamattomien uskomusten uudelleenohjelmointiin, valmennettavaa ja hänen elämäänsä parhaiten palvelevin tavoittein.

Päämääränä on valmennettavieni näkökulmien laajentaminen, oivaltamaan opastaminen ja sitä kautta ratkaisujen löytäminen haasteisiin.

Kaikki tämä tapahtuu valmennettavan omista henkilökohtaisista lähtökohdista, ja sellaisilla tarkoitusperillä, jotka palvelevat valmennettavan tavoitteiden saavuttamista. Valmennus johtaa puutoksesta muutokseen – siltä pohjalta, mitä ikinä ne valmennettavalle missäkin tilanteessa tarkoittavat.

Henkisen valmennuksen keinot ovat urheiluvalmennuksesta tuttuja – kuten vaikkapa mielikuvaharjoittelu. Samat keinot pätevät kuitenkin myös muualla, esimerkiksi työmenestyksen tavoittelussa.

Koulutukseltani olen mm.

Lisäksi olen opiskellut yliopistossa elokuva- ja televisiotiedettä, psykologiaa, kasvatustiedettä, aikuiskasvatustiedettä, mediatutkimusta ja uskontotutkimusta.

Kurssi- ja täydennyskoulutushistoriastani ja -kalenteristani löytyy lukuisia ydinkoulutustani täydentäviä teemoja. Kouluttaudun sekä lähi- että etäopiskellen, niin eri asiantuntijaopettajien ohjauksessa kuin itseopiskeluna. Valmentaudun itse erilaisten henkisen hyvinvoinnin, mielen hallinnan ja myös bisneksen teemojen parissa niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin huippuosaajien mentoroimana.

Pätevän henkisen valmentajan tapaan elämänkokemukseni koostuu muustakin kuin teoriasta, kirjoista, kouluista ja kursseista. Valmennuksessa tarvittava osaamiseni on osittain opittu ja laajasti toimivaksi testattu myös omakohtaisesti käytännössä.

Valmennusten ohella teen yhdeksäntoista vuoden kokemuksella edelleen myös viihdealan viestinnän asiantuntijan ja sosiaalisen median managerin töitä. PR- ja tiedotustöitä teen mm. elokuvatuotannoille, tv-ohjelmille, festivaaleille, ravintoloille, kutsuvierastilaisuuksille ja julkisuuden henkilöille. Sosiaalisen median sisältösuunnittelussa ja ylläpidossa palvelen erilaisia yrityksiä ja toimijoita laidasta laitaan – lääketehtaista kauppakeskuksiin, yhdistyksistä elokuviin, tähdistä tapahtumiin.

Rakennan viihdeilmiöitä, houkuttelen osallistumaan, sitoutan ihmisiä, luon kysyntää, tuotan mediasisältöä, suuntaan huomiota, suojelen yksityisyyttä ja toimin tukihenkilönä kulisseissa. Vaikutan paitsi kulttuurihistoriaan ja median sanomaan, myös taiteentekijöiden hyvinvointiin julkisuusrumban keskellä.

Toisin sanoen: luen ja ohjaan osallistuvasti ja muiden tarpeita huomioiden niin yksilöiden kuin yhteiskunnan ajatuksia ja mielenliikkeitä – ajan ja kulttuurin hermolla, hyvään mieleen ja viihtymiseen tähdäten. Minun ja edustamieni tiimien työn tuloksina on ylitetty tavoitteita ja tehty ennätyksiä, selätetty ja ehkäisty henkisiä kriisejä ja juhlittu onnistumisia.

Voit tutustua minuun ja muihin valmennuksiini lisää täällä: www.sanna-maria.fi

 

”Koin Sanna-Marian valmennuksessa pari suurta oivallusta itsestäni suhteessa työkavereihini. Enää en pyri muiden miellyttämiseen. Nykyään olen enemmän oma itseni omilla ehdoillani. Nyt, kun olen oppinut antamaan todellista arvoa itselleni, olen tullut töissä paremmin nähdyksi ja huomioiduksi myös muiden toimesta – ja huomioinut itsekin toisia aidommin.”

Tunnejohtamisvalmennukseen osallistunut

 

KIINNOSTUITKO? 

NETTIKURSSI ALKAA 30.3.2020

EARLY BIRD -HINTA 3.3.2020 ASTI!

TARKEMMAT TIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

TÄSTÄ LINKISTÄ!

 

Tilaa hyvän mielen vinkit!

Saat sähköpostiisi paremman mielen kerran, pari, kuussa. 

Onnistunut tilaus, parempi mieli!